Manastir Vrdnik-Ravanica


 

Мanastir Vrdnik ili  Ravanica, jedan od najznačajnijih manastira na Fruškoj Gori,  se nalazi na njenim južnim padinama, u samom naselju Vrdniku.   Do njega se lako dolazi, iz pravca  Iriga,  prateći putokaze.

Samo vreme podizanja manastira nije tačno utvrdjeno, postoji samo  pretpostavka  da je nastao  između kraja 15. i početka 16. veka.  Isto tako, ne zna se ni ko ga je podigao. Prvi spisi u kojim se manastir spominje su turski dokumenti  o popisu imovine 1566.godine, kao i  minej iz 1589.godine koji je ostavio monah Georgij a  koji  svedoči da je manastir delovao u to vreme.  Ta prvobitna crkva je bila posvećena svetom Jovanu Krstitelju, ali kasnije kad su 1697. godine prebegli monasi iz šumadijske  Ravanice uselili u manastir, crkvu posvećuju Vaznesenju Gospodnjem. Monasi su, bežeći pred Turcima, iz Sent-Andreje  došli u Srem, i tu zatekli razrušen i u šumu  zarastao napušten manastir Vrdnik. Oni su ubrzo manastir obnovili, i tu su položili telo svetog kneza Lazara, koga su sa sobom poneli, i od tada se manastir Vrdnik počinje zvati – Ravanicom.

Crkva i konaci su bili su građeni  od pletera i drveta koje je oblepljeno blatom, i po svemu sudeći – siromašan. Crkva nije bila živopisana, a nema podataka ni o ikonostasu iz tog doba. Ali sobzirom da su u njemu bile smeštene mošti  kneza Lazara,  manastir je primao sve više posetilaca,  i novčana pomoć počela je da pristiže, tako da  manastir sve više dobija na značaju.

Zbog sve veće  popularnosti  javila se potreba da se izgradi nova crkva koja je završena 10. juna 1811.godine, a stara crkva srušena.   Istovremeno sa crkvom nazidan je i zvonik sa četiri sprata.  Takodje, te godine na Vidovdan prenete su mošti kneza Lazara u novu crkvu, a  tom događaju  je prisustvovao I mitropolit Stefan Stratimirović (karlovački mitropolit, 1790-1836). Tek 1853.godine crkvu i ikonostas  oslikava  Dimitrije Avramović . Rezbaren od strane duboresca Marka Vujatovića  i pozlaćen od strane Petra Čortanovića , ikonostas ima ukupno 42 ikone, smešten u tri zone, i predstavljao je jedno zadivljujuće delo.

Početkom 20.veka ovaj manastir se ubraja medju najbogatijima na Fruškoj Gori, koji je tada u posedu imao na hiljade hektara njiva,l ivada i šuma. Pored moštiju koje  su bile u kivotu izrađenom od kiparisa, manastir poseduje i bogatu riznicu, medju kojima je bila i haljina kneza Lazara, pokrov od svile za lice kneza Lazara, na kome je  Jefimija izvezla zlatnom žicom “Pohvalu knezu Lazaru”, srebrni putir iz 1692.g, bogato ukrašen zlatni krst koji je manastiru podario kralj Aleksandar Obrenović, povodom 500 godina od kosovskog boja, i još mnogi drugi dragoceni predmeti.

vez u manastiru vrdnik

Pohvala knezu Lazaru, vez monahinje Jefimije iz 1402.godine 

Mošti kneza Lazara su do 1942.godine bile u ovom manastiru, odakle su prenete u Sabornu Crkvu u Beogradu, a  1989.godine prenete u njegovu zadužbinu- Ravanicu kod Ćuprije, ali u manastiru Vrdniku je ostao kivot  u kome se nalazi deo kneževih moštiju.

vrdnik

U II svetskom ratu manastir nije srušen, ali je poprilično opustošen.  Danas manastirski kompleks se sastoji od crkve, tri krila konaka I ogradni zid sa istočne strane sa velikom kapijom , malene kapele sa česmom u porti i baroknog zvonika.

Manastir je ženski, o njemu brinu monahinje, a slava manastira Ravanica je Vidovdan – 28. (15.) juna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 4 + 5 ?
Please leave these two fields as-is: