Manastir Rakovac


 

Na 10 km od Novog Sada, na severnim obroncima Fruške Gore, uz Rakovački potok,  svoju istoriju piše jedan od najstarijih manastira, manastir Rakovac. Do njega se dolazi kada iz pravca Novog Sada skrenete ka Sremskoj Kamenici, pa dalje putem ka Beočinu, i po nailasku na selo  Rakovac, idete pravo  ka manastiru.

Istorija ovog manastira obavijena je velom tajne. Po predanju manastir je podigao vojvoda Raka Milošević, komornik despota Jovana Brankovića, po kome je i  dobio ime.  Ne postoji tačno  vreme kada je sagrađen , ali nema sumnje da je manastir veoma star o čemu svedoči i zapis urezan na zidu priprate iz 1533. godine. Prvi pouzdani  podaci se pojavljuju 1546.godine u turskim katastarskim knjigama  gde ga spominju  kao manastir Vračevi, kao i  u turskom popisu Srema,  iz 1566.godine.

Prvo veliko stradanje manastira se dogodilo 1687. godine, kada se turska vojska povlačila nakon neuspešne opsade Beča, kada su manastirska crkva i konaci  spaljeni do temelja od strane Turaka. Nedugo zatim manastir se ponovo obnavlja i odtada počinju njegove najplodnije godine. Manastir tada postaje prepisivački centar, gde je  izvršen  prepis Dušanovog zakonika, doneto je dosta knjiga iz Rusije, stare knjige se koriče i popravljaju.  Upravo zato tokom  18. veka iz manastira Rakovac potekli su i  njegovi najpoznatiji monasi: Sevastijan (episkop budimski 1662.), arhijereji Vićentije Jovanović, Pavle Nenadović, Danilo Jakšić, Sinesije Živanović, Mojsije Putnik, Josif Šakabenta, Pantelejmon Živković i Georgije Hranislav .

Manastirska crkva posvećena sv. Vračevima  Kuzmanu  i Damjanu, gradjena je od obradjenog i lomljenog kamena, i predstavlja jednobrodnu gradjevinu. Konaci su nastajali postepeno, okruživali su manastir  sa tri strane a sa istočne zatvorene visokim zidom, a 1771.godine su dobili svoj konačni izgled.  Freske koje su radjene početkom 16.veka skoro da nisu sačuvane, osim delova fresaka u tamburu kubeta. Barokni ikonostas su oslikali 1763.godine Vasilije Ostojić i Janko Halkozović.

Tokom drugog svetskog rata manastir Rakovac je dosta oštećen, minirana je crkva i zvonik, kao i manastirski konaci, jer je u to vreme u manastiru bila sakrivena partizanska štamparija. Samim tim izgubljeno je mnoštvo njegovih kulturnih, istorijskih i umetničkih vrednosti.

manastir_rakovacCrkva je rekonstruisana 1958. godine,   izgrađen je nov mali zvonik ispred ulaza u crkvu.  Tek 2003/2004 god. grade se novi manastirski konaci koji okružuju crkvu, a radovi su još uvek u toku. Manastir je aktivan, a slava  manastira Rakovac je Sv. muč. i besrebr. Kozma i Damjan – 14. (1.) jul i Sv. Kozma i Damjan – Vračevi – 14. (1.) novembar.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 9 + 12 ?
Please leave these two fields as-is: