Manastir Petkovica


 

Manastir Petkovica  se nalazi  na jugozapadnim obroncima Fruške Gore, izmedju sela Divoš i Šišatovac, u  blizini manastira Šišatovca.  1990.godine proglašen je za Spomenik kulture od izuzetnog značaja Republike Srbije, zbog izuzetne vrednosti svoje arhitekture budući da ona predstavlja čist tradicionalni stil naše arhitekture.

Manastir Petkovica važi za jedan od najstarijih od Fruškogorskih manastira, iako nikad nije tačno utvrdjeno kada je nastao. Pretpostavlja sa da ga je podigla i u njemu provela svoje poslednje dane Jelena Štiljanović, udovica srpskog despota Stefana Štiljanovića, početkom 16. veka. Prvi  pisani podaci se pojavljuju u turskim spisima iz 1566. godine.

S obzirom da je manjih dimenzija, manastir je više puta bio bez monaha, čak je u 17.veku i zamalo srušen. Manastir je obnovljen tek na inicijativu Arsenija Čarnojevića, 1735. godine. Pretpostavlja se da je Petkovica bila metoh manastiru Šišatovcu, što potvrdjuje i zapis da su  1741. godine ova dva manastira sjedinili u jedan, i da imaju zajedničkog igumana u Šišatovcu, a u Petkovici bi boravili po dva monaha da se brinu o njoj.

Crkva koja je posvećena svetoj Petki, manjih je dimenzija,  zidana u moravskom stilu od kamena i cigle, a njena osnova je u obliku krsta.  Ikonostas na kojem je bio monumentalni krst je izradjen 1735.godine,  imao je 26 ikona, ali je tokom II svetskog rata uništen, a  krst i dve ikone iz tog perioda  su prenesene  u Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici.  Zvonik je prvobitno bio drveni, ali je polovinom 18.veka zamenjen zidanim.

Posle 280 godina bez monaštva, ovaj manastir je ponovo počeo da zivi. Od 2001.godine, zahvaljujući  mati Antonini, koja je sama došla u napuštenu manastrisku crkvu bez vrata, prozora i bez konaka, zaraslu u korov,  i počela obnovu. Danas sestrinstvo čini devet monahinja, koji zajednički  održavaju manastir. Takodje, monahinje se staraju o ribnjaku koji se nalazi pored manastira,  voćnjaku i vinogradu zahvaljujući kome same prave vino.

Danas manastirski kompleks čine porta sa crkvom i konakom, letnjikovac za manastirske goste, kao i pomočni oblekti.  Poslednjih godina privlači sve više posetilaca i  vernika.  Slava manastira Petkovica je Prepodobna mati Paraskeva – 8. (26.) avgust i Prepodobna mati Paraskeva – sveta Petka – 27. (14.) oktobar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 6 + 5 ?
Please leave these two fields as-is: