Manastir Novo Hopovo


 

Manastir Novo Hopovo se nalazi na južnim padinama Fruške Gore, u blizini Iriga. Do njega se lako stiže, jer se nalazi u blizini magistralnog puta Ruma-Novi Sad, a putokaz pred Irigom jasno pokazuje put do manastira. Manastir Novo Hopovo predstavlja jedan od najznačajnijih manastira u Srbiji, jer je kroz vekove imao veliki ugled kao  kulturno središte. Poseban je po svojoj arhitekturi, prosvetnoj ulozi i bogatoj istoriji.

Kao i većinu Fruškogorskih manastira, za njegovo podizanje zaslužna je porodica despota Brankovića, odnosno Đurađ Branković (vladika Maksim). Tome svedoče žitije Svete majke Angeline u kojima se navodi sveti Maksim kao osnivač manastira u vremenu od 1496-1502 godine. Manastir je od svog osnivanja,pored toga što je materijalno bio dobrostojeći,  bio i jako kulturno središte. O tome govori i putopis Stefana Gerlaha (1573-1578)  u kome se navodi  da se tokom 1578. godine manastir Novo Hopovo  pominje kao mesto gde postoji monaška škola. U 16. veku ovde su prenete mošti svetog Teodora Tirona, koje se i danas, u velikom kivotu, ispred oltara čuvaju.

Sadašnji oblik crkva Sv. Nikole dobila je 1575-1576.godine, a podigli su je Marko i Lacko Jovšić iz Gornjeg Kovina. Crkva i uopšte ceo manastirski kompleks po svojoj arhitekturi predstavljaju najznačajniju sakralnu gradjevinu na našim prostorima. Manastirski konaci koji okružuju crkvu sa sve četiri strane  su podizani postepeno, od  1728. dо 1771. godine, a zvonik sa malom kapelom posvečenoj sv. Stefanu  je sagradjen nešto ranije,  1751-1758.godine. Zvonik je srušen tokom II svetskog rata, a ponovo obnovljen tek 1998. godiine.

novo hopovo

Ikonostas je rezan  između 1754-70. godine, radjen je u baroknom stilu, a rad je Paula i Antona Raznera. Celokupni ikonostas bio pozlaćen, a 1770. i  oslikan od strane  Teodora Kračuna, najznačajnijeg srpskog baroknog slikara. Od ukupno 61 ikone koje su tada bile, danas je  spašeno  od ratnih razaranja tek 19.

U 18.veku Hopovo postaje druga rezidencija beogradsko-sremskog mitropolita, i zbog toga su sremsku eparhiju nazivali i Hopovska eparhija.  Takodje, početkom  18. veka  u Novom Hopovu je postojala i slikarska škola koju su vodili Arsenije Zograf i Nil.  U ovom manastiru se zamonašio i Dositej (Dimitrije) Obradović, koji je ovde boravio od 1.jula 1757. godine do 1. novembra 1760.godine.

Kao i većina Fruškogorskih manastira, ni manastir Novo Hopovo nije mogao da izbegne stradanje tokom II svetskog rata. Manastir je porušen, oštećen je ikonostas, a bogata riznica i biblioteka opljačkane.  Obnova polako počinje 1949. godine, da bi  tek devedesetih godina dobio konačni izgled.

Danas je manastir obnovljen, čine ga crkva, zvonik, tri strane konaka, sa četvrte ogradni zid, kao i ekonomske zgrade.  Manastir je ženski, o njemu brinu monahinje, a slava manastira je Prenos moštiju sv.Nikole  – 22. (9.)maj.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 11 + 15 ?
Please leave these two fields as-is: