Manastir Kuveždin


Manastir Kuveždin

Manastir Kuveždin se nalazi na jugozapadnim obroncima Fruške Gore, dva kilometra severno od sela Divoš kod Sremske Mitrovice. Do njega se stiže kada iz  Sremske Mitrovice  krenete ka Ležimiru, dodjete do sela Divoš, a pre samog ulaska u selo postoji putokaz koji vodi do manastira.

Manastir Kuveždin je osnovao prvi srpski despot Stefan Štiljanović, najverovatnije 1520.godine. Prvi pisani podaci o manastiru mogu se pronaći  u turskim spisima iz 1566. godine gde se naziva imenom “manastir sveti Sava, drugo ime Kuveždin, blizu sela Vanđinca”, a zatim i u rukopisnom mineju  iz 1569. godine,  koji se danas čuva u manastiru Svete Trojice kod Čačka.

Crkva je posvečena Svetom Savi i njegovom ocu Stefanu Nemanji, (svetom Simeonu) i upravo zbog toga je  odigrao veoma važnu ulogu u širenju kulta najstarijih srpskih svetaca među lokalnim srpskim življem. Trospratni zvonik je podignut 1803. godine, a sedam godina kasnije završeni su i konaci koji okružuju crkvu sa tri  strane, a sa četvrte je podignut zaštitni zid.  1815.godine, u vreme igumana Genadija Kirilovića, stara  crkva je srušena, na njeno mesto podignuta potpuno nova, gradjena pod baroknim uticajem. Ta nova crkva živopisana je od strane akademskog slikara Pavla Simića, koji je oslikao i ikonostas. Ikonostas je imao 46 ikona, od kojih je sačuvano samo dvadeset.

Tokom 19.veka manastir je dobro stajao, imao je velike zemljoposede i imao je svoje metohe, Divšu i Petkovicu. Iz  bogate manastirske riznice izdvaja se, izmedju ostalog, putir od čistog srebra, unutra pozlaćen, sa staroruskim natpisom, izrađen 1559. godine,  zlatne kašike za pričest iz vremena vitezova sa 8 alemova i ikonom sv. Georgija,  petohljebnica iz 1758. godine, zatim bakrorez koji je izradio Zaharija Orfelin 1772. godine. Manastir je posedoao i bogatu biblioteku u kojoj se  čuvalo  500 raznih dela, medju kojima je i 19 srbulja, 15 pisanih i 4 štampane.

Medjutim,  posle I svetskog rata manastir se našao u teškom stanju jer mu je  oduzeto 225 jutara najboljih oranica. U to vreme manastir je  postao ženski i brojao je 24 monahinje,  koji je  bio jedan od prvih manastira sa monahinjama, na čelu sa prvom igumanijom savremene Srpske pravoslavne crkve, Melanijom. Zahvaljujući  njoj, manastir je počeo da se oporavlja, postao je bogat i ugledan,  sestrinstvo se širi, tako da je tridesetih godina 20.veka brojao preko 50 sestara, i bio medju najvećima u Srpstvu.

Tokom Drugog svetskog rata manastir je više puta uništavan . Prvobitno su ga ustaše opljačkale,a monahinje odveli u logor u Capragu,  zatim je u nekoliko navrata paljen, da bi u proleće 1944.godine  nemačka vojska  minirala crkvu i konake.

Od drugog svetskog rata pa sve do 1997.godine na mestu manastira stajale su ruševine. Sada su renovirani konaci, crkva, ulazna kapija, kao i jedan od retkih  ikonostastasa koje je moguće obnoviti. Manastir je muški, a slava manastira Kuveždin je Preobraženje – 19. (6.) avgusta.

manastir-kuvezdin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 12 + 2 ?
Please leave these two fields as-is: