Manastir Jazak


Manastir Jazak sa crkvom sv.Trojice je jedan od najlepših pravoslavnih svetinja na Fruškoj gori, koji se  nalazi  sa  južne strane ove Sremske lepotice, 500 metara od samog sela Jazak. Do manastira se lako dolazi iz Rume, a od banje Vrdnik je  udaljen 5 km.

Manastir Jazak  je najmlađi od svih Fruškogorskih manastira, s obzirom da je gradjen od 1736. do 1758. godine. Dva kilometra severno od manastira nalaze se ostaci urušenog  Starog Manastira Jazak, koji je, po predanju,  osnovao despot Jovan Branković (1499-1502) krajem 15. veka.   Bio je posvećen Vavedenju Presvete  Bogorodice.   1705. godine  monah Hristofor doneo mošti svetog cara Uroša, poslednjeg srpskog vladara iz dinastije Nemanjića,  iz manastira Sudikove kod Nerodimlja, a 1741. mošti će biti premeštene u novoizgradjeno manastirsko zdanje.  Tokom Drugog svetskog rata, 1942.g, mošti cara Uroša su   prenete u Beograd zajedno sa moštima kneza Lazara i sv. Stefana Štiljanovića, a iz beogradske Saborne crkve mošti cara Uroša,  su vraćene u Jazak 22. septembra 2001.

Godine 1736. doneta je odluka o izgradnji nove crkve u baroknom stilu, i sav iventar iz starog manastira je prenet u novu crkvu. Novi manastir je  osveštan 1758.godine, i to od strane tadašnjeg mitropolita, Pavla Nenadovića.  Stari Jazak,  kao ženski manastir,  1774. godine biva ukinut uredbom Marije Terezije, a kasnije  biva i  srušen.

manastir-jazak

 

Danas, manastirski kompleks se sastoji iz crkve sa zvonikom i konacima koji sa  okružuju crkvu sa tri strane,  a na  četvrtoj strani se pruža visoki zaštitni zid. U manastirski kompleks uvodi  prolaz kroz koji se ulazi u travnato  dvorište  koje je veoma lepo uredjeno, sa mnoštvom  brižljivo gajenog cveća koji čine ovaj manastir posebnim. U sredini dvorišta  je  crkva sa  zvonikom, koja je zidana naizmeničnom upotrebom crvene cigle i belog kamena. Uz crkvu se naslanja trospratni monumentalni barokni  zvonik izgradjen 1803.g

U unutrašnjosti  crkve  preovladava ikonostas koji ima ukupno 58 ikona, a  izradio ga je, u baroknom stilu,   čuveni slikar Dimitrije Bačević 1769. godine, uz pomoć svojih ucenika Teodora Kračuna i Dimitrija Popovića. Veliki pozlaćeni krst nalazi se na vrhu ikonostasa . U crkvi se nalaze i tri trona ukrašena ikonama: tron Cara Uroša (ispred koga se nalazi kivot sa njegovim moštima),  Bogorodičin i arhijerejski tron sa ikonom svetog Nikole.  Oslikavanje zidova  je rađeno u dva perioda, 1761.godine i 1892-99.godine, a najveći radovi na manastirskom kompleksu radjeni su u periodu 1926-1930.godine.

Kao i mnoga zdanja u peridu II svetskog rata, stradali su manastirski konaci i veći deo  imovine u njima.  Crkva je  ostala neoštećena. Po završetku rata, manastir je obnovljen.

Manastir Jazak je ženski manastir i  posvećen  Silasku sv.Duha (Trojice).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 14 + 5 ?
Please leave these two fields as-is: