Manastir Grgeteg


U neposrednoj blizini sela Grgeteg, na južnom obronku Fruške Gore, nalazi se manastir Grgeteg.  Do njega se može doći iz dva pravca: Iz Iriga preko Neradina, ili sa puta Novi Sad- Beograd, preko Krušedola, pa uzbrdo do  putokaza koji vodi do manastira.

Ne zna se tačno kada je manastir nastao,  postoji samo legenda da je manastir podigao  despot Vuk Grgurević  (Zmaj Ognjeni  Vuk), 1471. godine. Prvi pisani podaci o manastiru se nalaze u Turskim  spisama sredinom XVI  veka.  Tokom istorije manastir je često bivao uništavan i rušen. Turci  su manastir zapalili 1688. godine, što je prouzrokovalo i  njegovo napuštanje. Ubrzo zatim, uz odobrenje austrijskog cara Leopolda,   počinje obnova manastira, za koji je zadužen Isaija  Đaković, i vrlo brzo postaje ponovo naseljen.  Drugo veliko uništenje manastir je doživeo tokom II svetskog rata, gde je najveću štetu doživeo   zvonik crkve, koji je srušen do temelja.  Zvonik je obnovljen  tek  tokom radova na rekonstukciji manastira koji su počeli od 1994.g, a konačno je završen tek 2002.god.

Tokom istorije manastir je imao dva ikonostasa. Prvi se nalazio u manastiru sve do 1900. godine , imao je 85 ikona, a slikao ga je Jakov Orfelin 1774. god. Drugi ikonostas, koji se i danas nalazi u crkvi, i pleni svojom lepotom,  sa 21 ikonom,  je slikao čuveni akademski slikar Uroš Predić, tokom restauracije manastira 1902. godine. Restauraciju je započeo  arhimandrit Ilarion Ruvarac, koji je poznat kao veliki istoričar i polemičar, a njegov grob nalazi se na brdu iznad manastira.

manastir grgeteg

Crkva, koja je posvećena Svetom Nikoli, radjena u baroknom stilu, okružena je konacima  sa četiri strane.  Unutrašnjost crkve ukrašavaju ikonostas  koji je zidan od kamena,  kovanog gvoždja i mermera, a ornamentika po zidovima, kupolama i svodovima  odaje neverovatan utisak.

Manastir Grgeteg je ženski, ima najveće sestrinstvo medju Fruškogorskim manastirima, a slava manastira Grgeteg je Prenos moštiju Svetog oca Nikolaja – 22. (9.) maj.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 4 + 10 ?
Please leave these two fields as-is: